ગ્રામ રક્ષક દળ અને સાગર રક્ષક દળ

ગુજરાત પોલીસ: 3 પાસ માટે 225+ જગ્યાઓ પર સીધી ગ્રામ રક્ષક દળ અને સાગર રક્ષક દળની નોકરીની જાહેરાત

ગ્રામ રક્ષક દળ અને સાગર રક્ષક દળ: શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને …

Read more

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ (GSRTC) માં કંડક્ટર ની મોટી ભરતી 

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ (GSRTC) માં કંડક્ટર મોટી ભરતી, અહીં જાણો તમામ માહિતી

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ (GSRTC) માં કંડક્ટર મોટી ભરતી, અહીં જાણો તમામ માહિતી: શું તમે પણ સરકારી નોકરીની રાહ …

Read more

PGCIL એપ્રેન્ટિસ ભરતી ની જાહેરાત

PGCIL એપ્રેન્ટિસ ભરતી ની જાહેરાત, પાવર ગ્રીડમાં 1045 જગ્યાઓ માટે ભરતી

PGCIL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2023: પાવર ગ્રીડ એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2023, પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ ( PGCIL એપ્રેન્ટિસ વેકેન્સી 2023 …

Read more